Samfunnsrelaterte tjenester

Ny samling ifbm prosjektet forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.
Ny samling ifbm prosjektet forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Lørdag 26/01/2019 blir det arrangert ny samling ifbm prosjektet forebygging av radeklaisering og voldelig ekstremisme. Samlingen er planlagt å finnested i Bergen Kommune sine lokaler på Kaigata 4. Samlingen varer fra 10:00 til 14:00. Aganda forsamlingen lanseres i neste uke. Ønsker du å delta på samlingen kan du melde interesse…

Bergen Moske har sendt inn prinsippsak til bystyret
Bergen Moske har sendt inn prinsippsak til bystyret

Grunnet plass mangel har Bergen Moske engasjert Multiconsult for å tegne inn skisse for nytt bygg på tomten på Jekteviksbakken. Skisse av reguleringsplan er sendt inn til bystyret, Bergen Moske avventer svar fra bystyret vedrørende prinsippsaken om nytt bygg.

Bergenske muslimer vil lære av London
Bergenske muslimer vil lære av London

Her er intervjuet med BT om vår studietur til London: https://www.bt.no/btmagasinet/i/J8nk4/Bergenske-muslimer-vil-lare-av-London

Informasjon vedrørende coronavirus
Informasjon vedrørende coronavirus

Bergen Moske informerer om at fredagsbønn og andre samlinger i moskeen blir avlyst inntil videre. Beslutningen er tatt i samråd med imamene, styret og IRN imam komite. Avlysning av fredagsbønn og andre arrangementer skyldes blant annet råd/krav fra Bergen kommune og helsedirektoratet for å begrense spredningen av Corona virus. Disse…