imam 3
E-mail: imam3@bergenmoske.no
Brief info

Imam Ali Said representerer det arabiske miljøet i moskeen og har opprinnelse i fra Tunisia.

Imam Ali har vært ansatt i moskeen siden januar 2013 og har på 90 tallet også vært imam for islamsk kultur senter i Bergen.
Han er både lærer og pedagog og fikk sin bachelor i islamske studier og religionsvitenskap i 2004 i Damaskus - Syria.

Imam Ali har sine faste dager i moskeen tirsdag og onsdag. Han holder også khutba om fredagene.
På frivellig basis er han også å finne i moskeen på lørdager i forbindelse med undervisning.