Bergen Moske og Bergen kommune ved etat for barn og familie har et gjensidig ønske om samarbeid, dialog og kompetansetilførsel.
Partene har tro på at samarbeid mellom Bergen Moske og etat for barn og familie, og at det vil komme familier til gode.
Med bakgrunn i dette er det inngått en skriftelig samarbeidsavtale mellom Bergen Moske og barn og familieetaten som gjelder fra 2018 til 2022.
Bergen Moske kan dermed også stille opp som en støtteperson for muslimske familier som har behov for hjelp og støtte.
Trenger du vår kompetanse og rådgivning ta kontakt med oss på post@bergenmoske.no

Legg igjen en kommentar