Aktiviteter

Programmer og aktiviteter

I tillegg til å drive forsamlingshus for våre medlemmer, har Bergen Moske en rekke aktiviteter og programmer som er rettet mot samfunnet.
Bergen Moske skal være en brobygger og en dialog partner.

Undervisning

Bergen Moske har fast undervinsningsprogram for barn mellom 4 og 16 år. Undervisningen foregår i Bergen Moske sine lokaler

Les mer

Tema Kvelder

Bergen Moske arrangerer temakvelder for unge muslimer. Tema velges ut fra ungdommens interesser. Bergen Moske serverer mat til alle deltakere på temakveld.

Les mer

Åpen dag i Moskeen

Bergen Moské arrangerer åpen moskédag en gang i året. Tiltaket har som mål å inkludere og opplyse
ikke-muslimer om aktivitetene og gjøremålene som utføres til daglig i moskéen. Det utarbeides eget
aktivitetsprogram som alltid inkluderer matservering. I år var det over 500 deltakere på
arrangementet.

Les mer

Siste Nyheter

Informasjon vedrørende coronavirus
Informasjon vedrørende coronavirus

Bergen Moske informerer om at fredagsbønn og andre samlinger i moskeen blir avlyst inntil videre. Beslutningen er tatt i samråd med imamene, styret og IRN imam komite. Avlysning av fredagsbønn og andre arrangementer skyldes blant annet råd/krav fra Bergen kommune og helsedirektoratet for å begrense spredningen av Corona virus. Disse…