Aktiviteter

Programmer og aktiviteter

I tillegg til å drive forsamlingshus for våre medlemmer, har Bergen Moske en rekke aktiviteter og programmer som er rettet mot samfunnet.
Bergen Moske skal være en brobygger og en dialog partner.

Undervisning

Bergen Moske har fast undervinsningsprogram for barn mellom 4 og 16 år. Undervisningen foregår i Bergen Moske sine lokaler

Les mer

Tema Kvelder

Bergen Moske arrangerer temakvelder for unge muslimer. Tema velges ut fra ungdommens interesser. Bergen Moske serverer mat til alle deltakere på temakveld.

Les mer

Åpen dag i Moskeen

Bergen Moské arrangerer åpen moskédag en gang i året. Tiltaket har som mål å inkludere og opplyse
ikke-muslimer om aktivitetene og gjøremålene som utføres til daglig i moskéen. Det utarbeides eget
aktivitetsprogram som alltid inkluderer matservering. I år var det over 500 deltakere på
arrangementet.

Les mer

Siste Nyheter

Ramadan 2021
Ramadan 2021

Bergen Moske bekrefter at ramadan 2021 starter 13.04.2021. Grunnet situasjonen vi er i per dags dato så blir dette en annerledes ramadan enn det vi har hatt tidligere. Blant annet vil det ikke være noe taraweeh bønn denne ramadan. Vi prøver å legge opp til forskjellige foredrag og framføringer digitalt…