Grunnet plass mangel har Bergen Moske engasjert Multiconsult for å tegne inn skisse for nytt bygg på tomten på Jekteviksbakken.

Skisse av reguleringsplan er sendt inn til bystyret, Bergen Moske avventer svar fra bystyret vedrørende prinsippsaken om nytt bygg.

Legg igjen en kommentar