I samarbeid med Beredt har Bergen Moske gleden av å tilby sine medlemmer gratis kurspakke på 110 timer. Kurset vil lære medlemmene å holde seg relevante på jobbmarkedet. kursene er delt opp i to nivåer (nivå 2 og nivå 3) og vil bestå av følgende moduler:
Lesing og skriving

– Lese og skrivestrategier
– Lese og forstå
– Skrive og kommunisere
– Jobbsøkerkurs

Regning

– Tall
– Måling og Geometri
– Statistikk

Digitale ferdigheter

– Bruk av IKT-systemer
– Søking og utveksling av digital informasjon
– Produksjon og presentasjon av digital informasjon

For mer detaljert informasjon om de forskjellige modulene og nivåene kan du laste ned følgende filer:
Fyll ut følgende skjema for å melde deg på kurset. Her gjelder første mann til mølla prinsippet: