Bergen Moske informerer om at fredagsbønn og andre samlinger i moskeen blir avlyst inntil videre. Beslutningen er tatt i samråd med imamene, styret og IRN imam komite. Avlysning av fredagsbønn og andre arrangementer skyldes blant annet råd/krav fra Bergen kommune og helsedirektoratet for å begrense spredningen av Corona virus. Disse rådene støttes også av europeisk råd for forskning og fatwa, samt andre moskeer i Norge og internasjonalt.

Bergen Moske har tidligere laget informasjon både skriftlig, muntlig og i videoformat angående coronaviruset, men har nå utvidet tiltakene til å avlyse framtidige arrangementer inntil videre. Bergen Moske vil holdes oppdatert på nye krav, tiltak og råd fra ulike hold. Oppdateringene vil bli lagt ut på moskeen sin nettside og Facebook. Vi anbefaler at våre medlemmer holder seg oppdatert på informasjon som blir lagt ut framover. Vi håper at våre medlemmer viser forståelse for beslutningen som er tatt da dette vil bidra til å begrense spredning og beskytte menneskeliv til våre medlemmer og andre.

Begrunnelse fra imamene:
Imamene sier at viktigste formål med islam er å bevare mennesker og menneskeliv. Det er bekreftet at sykdommen er i alle Bergens bydeler. Moskeen besøkes av folk fra hele Bergen, Vi vil ikke at moskeen skal være en smittekilde. Teppene i moskeen kan være smittekilde. Tette woudu sted kan lett føre til smitte. Det blir vanskelig å etterleve kravet om en meters avstand mellom personer under bønn.

https://www.facebook.com/Bergenmoske.no/videos/183413546421253/

Legg igjen en kommentar