Bergen Moske informerer om at fredagsbønn og andre samlinger i moskeen blir avlyst inntil videre. Beslutningen er tatt i samråd med imamene, styret og IRN imam komite. Avlysning av fredagsbønn og andre arrangementer skyldes blant annet råd/krav fra Bergen kommune og helsedirektoratet for å begrense spredningen av Corona virus. Disse rådene støttes også av europeisk råd for forskning og fatwa, samt andre moskeer i Norge og internasjonalt.

Bergen Moske har tidligere laget informasjon både skriftlig, muntlig og i videoformat angående coronaviruset, men har nå utvidet tiltakene til å avlyse framtidige arrangementer inntil videre. Bergen Moske vil holdes oppdatert på nye krav, tiltak og råd fra ulike hold. Oppdateringene vil bli lagt ut på moskeen sin nettside og Facebook. Vi anbefaler at våre medlemmer holder seg oppdatert på informasjon som blir lagt ut framover. Vi håper at våre medlemmer viser forståelse for beslutningen som er tatt da dette vil bidra til å begrense spredning og beskytte menneskeliv til våre medlemmer og andre.

Begrunnelse fra imamene:
Imamene sier at viktigste formål med islam er å bevare mennesker og menneskeliv. Det er bekreftet at sykdommen er i alle Bergens bydeler. Moskeen besøkes av folk fra hele Bergen, Vi vil ikke at moskeen skal være en smittekilde. Teppene i moskeen kan være smittekilde. Tette woudu sted kan lett føre til smitte. Det blir vanskelig å etterleve kravet om en meters avstand mellom personer under bønn.

Assalamu Aleikum, النص باللغة العربية يتبع Bergen Moské informerer om at fredagsbønn, og andre samlinger i moskeen blir avlyst inntil videre. Beslutningen er tatt i samråd med imamene, styret og IRN Imam komité. Avlysning av fredagsbønn og andre arrangementer skyldes blant annet råd/krav fra Bergen Kommune og helsedirektoratet for å begrense spredning av Coronavirus. Disse rådene støttes også av europeisk råd for forskning og fatwa, samt andre moskeer i Norge og internasjonalt.Bergen Moské har tidligere laget informasjon både skriftlig, muntlig og i videoformat angående coronaviruset, men har nå utvidet tiltakene til å avlyse framtidige arrangementer inntil videre. Bergen Moské vil holdes oppdatert på nye krav, tiltak og råd fra ulike hold. Oppdateringene vil bli lagt ut på moskeen sin nettside og Facebook. Vi anbefaler at våre medlemmer holder seg oppdatert på informasjon som blir lagt ut framover.Vi håper at våre medlemmer viser forståelse for beslutningen som er tatt da dette vil bidra til å begrense spredning og beskytte menneskeliv til våre medlemmer og andre.Begrunnelse fra imamene:Imamene sier at viktigste formål med islam er å bevare mennesker og menneskeliv. Det er bekreftet at sykdommen er i alle Bergen bydeler. Moskéen besøkes av folk ifra hele Bergen. Vi vil ikke at moskeen skal være en smittekilde.Teppene i moskeene kan være stor smittekilde.Tette woudu sted kan lett føre til smitte.Det blir vanskelig å etterleve kravet om én meters avstand mellom personer under bønn. بِسْم الله الرحمن الرحيمحياكم الله الأخوات والاخوة الكرامنظراً للظروف الصحية الحالية التي تعصف بالعالم شرقاً وغرباًوامتثالاً لتوجيهات وقرارات البلدية بيرغن والحكومة النورويجية قررت إدارة وائمة مسجد بيرغن تعليق إقامة صلاة الجمعة في المساجد في المنطقة الغربية من النورويج أعتباراً من الجمعة القادمة (13.03.2020) لحين ورود قرارات جديدة .ومن مُنطلق الحفاظ علي الصحة العامة للأفراد والمجتمعاتنهيب جميع المسلمين الامتثال لهذه القررات مع التفهم التام لها .وندعوا الله الرحمن الرحيمأن يحفظ العباد والبلاد من شر الأمراض وشر الاخطار.وأن يَمُن علي البشرية بالامن والسلام والعفو والمغفرة اللهم أمينMvh Styret og imamerBergen Moské

Publisert av Bergen Moské Onsdag 11. mars 2020

Legg igjen en kommentar