Familierådgivning ved Bergen Moske

Kurset har som hensikt å gi en grunnleggende opplæring om ekteskap med bakgrunn i islamsklære. Bli kjent med hva ekteskap betyr i islam. hvilke regler og normer som former et godt ekteskap. Og ta med deg konkrete tips og vertøy man kan bruke i hverdagen for å pleie ekteskapet. Kurset vil foregå over 4 samlinger. Hver samling varer i 2 timer og 30 min. Det er lagt opp til alternative tidspunkter i kalenderen. Kurset avholdes på norsk språk. Forbehold om endring av oppstartdato for hvert kurs ut ifra antall påmeldte.