Vil du være fosterforelder?

CRUX er en landsomfattende, ideell og diakonal stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet. I CRUX jobber vi med forsterkede fosterhjem, det betyr familier der en av de voksne er fristilt fra annet arbeid og kan være hjemme og være fosterhjem på fulltid. Det er et stort behov for fosterhjem i Norge i dag, både til barn/unge fra norsk kultur og til barn/unge fra andre kulturer. Det er derfor svært ønskelig for oss i CRUX å få flere fosterhjem med ulik etnisk bakgrunn for å kunne møte det enkelte barns individuelle behov for et trygt hjem hvor det kan oppleve tilhørighet.

 

Litt om barna som trenger et fosterhjem i CRUX:

 • Ofte i alderen 12-15 år og oppover, noen er under 10 år.
 • Har opplevd omfattende omsorgssvikt som gjør at de trenger et stabilt, trygt og tålmodig hjem.
 • Har gjerne flere brudd i relasjoner som gjør at de trenger omsorgspersoner som tåler å være nær dem og gi de god omsorg så lenge de skal bo i fosterhjem.
 • Har ikke fått tilpasset støtte i sin utvikling eller tilstrekkelig beskyttelse som gjør at de på mange utviklingsområder fungerer under den alderen de har.
 • Trenger tett oppfølging og støtte på alle arenaer i livet sitt.
 • Trenger omsorgspersoner som jobber hardt for å gi barna det de trenger selv om de kanskje ikke gir uttrykk for behovene sine på en forståelig måte.

 

På bakgrunn av de særlige behovene disse barna har er det følgende kriterier til et fosterhjem i CRUX:

 • Ønskelig med 2 voksne i hjemmet i alderen 35-55 år.
 • Hjemmeboende barn bør være over 16 år, og absolutt ikke yngre enn 10 år.
 • De voksne kan levere godkjent politiattest.
 • Familien har et stabilt liv med trygge relasjoner.
 • Familien har ok økonomi.
 • Omsorgspersonene har en helse som ikke er til hinder for å være i jobb.
 • Omsorgspersonene kan snakke og skrive norsk.
 • Familien har et eget soverom til fosterbarnet.
 • Familien vil samarbeide med offentlige instanser som er rundt barnet og ta imot opplæring og veiledning fra fagkonsulent i CRUX.
 • Familie ønsker å bety en forskjell i et barns liv!

 

Å skulle bli fosterhjem er en stor beslutning som det er viktig at hele familien er enig i. Vi i CRUX vet at det er en prosess familier går gjennom for å vurdere å ta dette steget, og vi ønsker å være i denne prosessen sammen med dere. Vi gir opplæring gjennom kursing, samt faglig oppfølging og hjelp til å koordinere arbeidet rundt et fosterbarn.  Vi tilbyr følgende:

 • Hvert fosterhjem får sin egen fagkonsulent.
 • Mulighet for bistand fra en fagkonsulent hele døgnet.
 • Den fosterforelderen som er i oppdraget får lønn etter utdanning og erfaring, per i dag mellom kr. 435 000 – 557 000.
 • Skattefri utgiftsdekning på ca 9000 kr i måneden som skal dekke utgiftene til det barnet trenger.
 • Godtgjøring til pensjon og forsikring.
 • Faglig fellesskap og sosiale arrangementer sammen med andre fosterhjem og ansatte i CRUX.
 • Samarbeid om vurdering av hvilket barn som kan passe inn i ditt hjem.

 

Dersom du er interessert i å vite mer om fosterhjemsarbeid i CRUX kan du lese mer om oss her:

https://fosterhjemshelter.no/

Eller følge oss på facebook; CRUX hjem – Bergen. Dere kan også ta direkte kontakt med oss på kontaktinformasjon under

a.z.dalland@stiftelsencrux.no
Postboks 403, Marken, 5832 Bergen
Kong Oscarsgt. 10, 5017 Bergen
stiftelsencrux.no