14 November 2021

viktige ifo om covid19 vaksiner, 12-15 år alder, tredje dose og mer info presentert av Bioingeniør student og intervjuet av Shafiq Saffa

03 Juli 2021

det du bør vite om covid 19, smitte og smittevern, vaksiner og virkemåten og bivirkninger.

07 Mai 2021

oversettelse av de nye smitteverntiltak i Bergen kommune gjelder fra og med 03 mai til og med 12 mai.

04 Mai 2021

Smitteverntiltak i Bergen Kommune på Pashto språk. Gjelder fra og med 20.04.2021