• Jekteviksbakken 27, 5006 Bergen
  • Alle dager | 4:00 - 06:00 | 11:00 - 21:30
Følg oss:

Begravelse (Janazah)

Begravelse

I livets mest utfordrende stunder står Bergen Moské klar til å bistå fellesskapet. Å miste en kjær er en av de vanskeligste hendelsene vi opplever, og det er viktig å ha et støttende miljø der man kan søke trøst, veiledning og utføre de nødvendige religiøse seremoniene.

Hva Bergen Moské tilbyr:

Rituell Vask (Ghusl): Det er viktig i islam at den avdøde blir vasket på en rituell og respektfull måte. Bergen Moské har fasiliteter og trente medlemmer som kan utføre denne tjenesten.

Salat al-Janazah (Begravelsesbønn): Etter vasken, vil begravelsesbønnen bli ledet av en imam i moskeen, hvor fellesskapet kan samles for å be for den avdøde.

Begravelse: Bergen Moské gir veiledning og hjelp med selve begravelsen i samsvar med islamske skikker og norsk lov.

Rådgivning: Å miste noen kan være overveldende, både følelsesmessig og logistisk. Bergen Moské tilbyr rådgivning for å hjelpe familier gjennom prosessen, både med hensyn til religiøse praksiser og praktiske forhold.

Bergen Moské Copyright 2024 - All Rights Reserved