Velkommen til Bergen Moske

Bergen moské tilhører sunni-retningen og samler de fire største lovskolene under ett tak. Den ble dannet i 2001 som en sammenslåing av en Bergen Islamske Kultursenter og Bergen Islamske Forening. Trossamfunnet er den største muslimske gruppen i Hordaland

Bergen Moské er et muslimsk trossamfunn og en ideell organisasjon som ble registrert, og har eksistert i Bergen siden
1995. Organisasjonen består av en medlemsmasse på ca. 2700 medlemmer fra over 70 ulike land, et styre med 11
medlemmer og 3 ansatte imamer (1,5 årsverk). Bergen Moské er grunneier til eiendommen Gnr./Bnr. 164/226 og har
drevet forsamlingshus i den eksisterende bygningen på eiendommen (Jekteviksbakken 27) siden 2008.

I tillegg til å drive forsamlingshus for sine medlemmer, har Bergen Moské en rekke prosjekter og tiltak rettet mot
samfunnet.

Bønne- Tider

Donasjon

Kontakt Oss

Våre Imamer

Per dags dato er det tre imamer ansatt ved Bergen Moske. Imamene har 50% stilling hver og utfyller totalt 1.5 årsverk.
Imamene representerer de tre største muslimske miljøene i Bergen; arabisk, somalsk og det pakistanske miljøet.

Info om moskeen's styre

Kommende eventer

Ramadan 2022

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds